Arvot

Rehellisyys

Teemme asiat niin kuin ne kuuluu tehdä.

Teemme työmme kaikilla työmailla niin kuin se hyvän rakentamistavan mukaan kuuluu tehdä. Varaamme työmaillemme aina riittävästi aikaa laadukkaaseen tekemiseen. Haluamme, että asiakkaat voivat luottaa meihin ja me voimme olla ylpeitä työmme laadusta. Hoidamme velvoitteet viranomaisiin päin yrityksenä niin kuin ne on laissa säädetty.

Kunnioitus

Kunnioitamme asiakasta, yhteistyökumppaneita ja työkavereita. 

Otamme kaikki kanssaihmiset huomioon ja arvostamme toistemme työpanosta.  Kunnioitamme ihmisten erilaisuutta ja näemme sen rikkautena. Meillä työntekijät tekevät normaalipituista työpäivää, jotta heille jää aikaa itsestään ja läheisistään huolehtimiseen.

Ekologisuus

Rakennamme kestäviä taloja, pidennämme talojen elinikää korjaamalla, parannamme rakennusten energiatehokkuutta ja huolehdimme jätteistä asianmukaisesti. 

Rakennamme vuosikymmenten osaamisella pitkäikäisiksi suunniteltuja taloja ja jatkamme talojen elinikää korjaamalla oikein. Remontin yhteydessä  tehtävä lisäeristys parantaa rakennuksen energiatehokkuutta ja pienentää ympäristökuormitusta. Huolehdimme rakennus- ja remonttijätteiden kierrätyksestä asianmukaisesti, jotta ne saadaan uudestaan hyötykäyttöön.

Tulos

Kannattava yritys on hyvä työpaikka.

Vain tulosta tekevä yritys voi kehittyä ja säilyä. Tekemällä oman työpanoksemme parhaalla mahdollisella tavalla, varmistamme oman työpaikkamme, sen kehittymisen ja menestymisen myös tulevaisuudessa. Tuloksellisuus on tärkeää ennen kaikkea siksi, että se mahdollistaa asiakkaalle merkityksellisten palvelujen ja asiakaskokemuksen kehittämisen.